ONS REGLEMENT VAN VZW DE COLMIC VISSERS GENT 


1.      ALS MEN AAN HET WATER KOMT MAG MEN ZICH INSTALLEREN EN UITPIJLEN HET UIPIJLEN MOET VOLGEND HET REGLEMENT VAN HET VERBOND VAN SPORT VISSERIJ VLAANDEREN AAN DE HAAK GEBEUREN ER MAG NIET OP HET EERSTE LOOD GEBEUREN BIJ HET OPMERKEN VAN HET VERBOND OF IEMAND VAN BESTUUR KAN JE DE WEDSTRIJD GESCHORST WORDEN DIT IS EEN WET OP HET WEDSTRIJDVISSEN VOLGENS DE NORMEN VAN DE PROVINCIALE VISSERIJ COMMISSIE                                                  

 

ER MAG MAAR EEN MAXIMUM LENGTE VAN 15 METER GEBRUIKT WORDEN STOK+LIJNLENGTE

2.      NE KEER UITGEPIJLD LEG JE U VASTE STOK IN HET WATER ZONDER AAS AAN DE HAAK EN WACHT U OP HET EERSTE TEKEN VAN DE VOORZITTER

3.      BIJ EEN EERSTE TEKEN DOOR EEN TROMP OF FLUITSIGNAAL MAG JE ZWAAR BEGINNEN VOEDEREN MAX 10 BOLLEN EN 3 KILO VOEDER OP HEEL DE WEDSTRIJD EN MAG JE BEGINNEN VISSEN

4.      BIJ EEN TWEEDE TEKEN GEEF DE VOORZITTER AAN DAT ER EEN PAUZE IS INGELAST VOOR 30 MINUTEN DIT KAN LANGER ZIJN IN SAMEN SPRAAK VAN AL DE LEDEN DAN HAAL JE U VISLIJN UIT HET WATER TERUG MET DE HAAK AAN DE VASTE STOK EN DE VASTE STOK IN ZIJN UIZERS

5.      BIJ EEN DERDE TEKEN IS DE PAUZE GEDAAN EN MAG MEN WEER BEGINNEN VISSEN

6.      TIJDENS HET VISSEN MAG ER NIET GEVOERD WORDEN ER MAG WEL VOER GESNOVEN WORDEN MAXIMAAL DRIE BOLLEKES OP EEN UUR CUBBEN MAG OOK TIJDENS DE WEDSTRIJD  BIJ HET GOOIEN VAN VOOR BOLLEN KAN MEN UIT DE WEDSTRIJD VERWIJDERT WORDEN

7.      BIJ EEN VIERDE TEKEN GEEF DE VOORZITTER AAN DAT HET NOG VIJFTIEN MINUTEN IS VOOR HET EINDE VAN DE WETSTRIJD                                                   

 DAN MAG ER NIET MEER GESNOVEN WORDEN OF GEVOERD WORDEN

8.      BIJ EEN ZESDE TEKEN GEEF DE VOORZITTER AAN DAT DE WEDSTRIJD IS AFGELOPEN EN DOE JE DE VASTE STOK UIT HET WATER MET DE HAAK WEER AAN DE VASTE STOK ALS MEN OP DIT MOMEND EEN VIS AAN DE HAAK HEBT KAN JE DEZE NOG AFWERKEN EN DAARNA DE VASTE STOK UIT WATER LATEN DEZE VIS TELT DAN OOK NOG MEE VOOR DE WEDSTRIJD

9.      NA DE AFLOOP VAN DE WEDSTRIJD ZAL DE VOORZITTER SAMEN MET DE WEGER EN DE ONDERVOORZITTER ROND KOMEN VOOR DE VIS TE WEGEN IN DE VOORZIENE WEEG NET DE LEDEN HALLEN ZELF HUN LEEF NET UIT HET WATER  ALS HET UWE TOER IS VOOR TE WEGEN EN GIET JE ZELF JE LEEFNET UIT IN DE WEEGNET  DAARNA WORD DE VIS GETELD EN  MOET DE VIS TERUG IN HET WATER LATEN EN LAAT JE U LEEFNET DROGEN NA DE WETSTIJD BESLIST  JE ZELF OF JE NOG VERDER VIST OF ER MEE STOPT                                                                     

BIJ EEN EXECO VAN HET GEWICHT WORDEN DE NUMMERS VAN DE ZITPLAATSEN IN EEN EMMER GEDAAN EN WORD DE NUMMER GETOKKEN EN DAT IS DAN DE WINNAAR

10.      TIJDENS DE WEDSTRIJD WORD ER NIET VOOR ANDERE LEDEN GESCHEPT OF LIJNEN GEMAAKT OF ANDERE HULP GEBODEN IEDER LID WORD VERONDERSTELD ZELFSTANDIG TE KUNNEN VISSEN

EN ZICH UIT TE PIJLEN                        

UITGEZONDERD BIJ KINDEREN MAG ER WEL HULP GEBODEN WORDEN TOT 16 JAAR!! 

11.      IEDERE VISSER MAAK ZIJN EIGEN VOER NAAR EIGEN KEUZE EN ZELF GOOIEN                                         WANNEER DAAR HET WORD TEKEN VOOR GEGEVEN                                                            

 ER WORD IN ONZE CLUB GEEN AMORSE OF TUBIFEX GEBRUIKT 

 

TIJDENS DE WEDSTRIJDEN KAN EEN CONTROLE KOMEN OP JE VOER ALS IEMAND VAN HET BESTUUR VASTSTEL DAT JE TOCH AMORSE OF TUBIFEX GEBRUIKT WORD JE DEZE WEDSTRIJD GESCHORST WIJ DOEN DIT  VOOR HET WAT SPORTIEF TE HOUDEN EN GOEDKOOP TE HOUDEN IN UITZONDERING KAN HET TOEGESTAAN WORDEN ALS WE TEGEN EEN ANDERE CLUB GAAN VISSEN OF BUITENLANDSE CLUPPEN GAAN VISSEN OMDAT DIE ALTIJD AMORSE GEBRUIKEN EN DAT WE ER ANDERS NIET TEGEN OP KUNNEN MAAR DAT BLIJF DAN NOG JE EIGEN KEUZE IS NIET VERPLICHT !!

12.      TIJDENS DE WEDSTRIJD WORDEN DE ANDERE LEDEN NIET GESTOORD  

EEN BABBEL MET JE NAASTE VISSER KAN WEL

 

EN PLEZIER IN DE CLUB MAG OOK WEL VOOR DE SFEER ER WAT IN TE HOUDEN

13.      BIJ EEN STOREND GEDRAG OF KLACHTEN VAN ANDERE LEDEN KAN DE VOORZITTER OF EEN ANDER BESTUURSLID NA EEN TWEEDE VERWITTIGING JE SCHORSEN VAN DE WEDSTRIJD AL JE GEVANGEN VIS MAG JE DAN TERUG IN WATER LATEN EN TELLEN DIE NIET MEE VOOR DEZE WEDSTRIJD

14.      NA DRIE ERNSTIGE VERWITTIGINGEN VAN DE VOORZITTER OF ANDERE LEDEN VAN HET BESTUUR WORD ER EEN SPOEDVERGADERING GEHOUDEN EN KAN JE DEFINITIEF UIT DE VISCLUB VERWIJDERD WORDEN  MET VERLIES VAN HET LIDGELD EN WORD JE VERWACHT JE KLEREN VAN DE CLUB WEER BINNEN TE BRENGEN DE KOSTEN VAN JE KLEREN ZAL JE DAN OOK VERLIEZEN!! ER MOGEN GEEN KLEREN GEDRAGEN WORDEN VAN DE CLUB ALS JE GEEN LID BENT IS VOOR TE VOORKOMEN DAT ER DERGELIJKE DINGEN ZOUDEN GEBEUREN DAT DE NAAM VAN DE CLUB ZOUDEN GESCHONDEN WORDEN

15.      IEDER LID MOET EEN GELDIG VISVERLOF HEBBEN VOOR OP STAATSWATEREN TE VISSEN DIE JE KAN BEKOMEN IN JE PLAATSELIJK POST KANTOOR OF VIA DE WEBSITE VAN NATUUR EN BOS DE CLUB KAN DAT OOK AANVRAGEN VOOR U MITS BETALING VAN HET BEDRAG  

16.      ONGEVALLEN DIE TEN EIGEN LASTEN ZIJN KUNNEN NIET VERHAALD WORDEN OP DE CLUB BV. ALS JE OP EEN HENGEL TRAPT ENZ..

17.      DE CLUB IS OOK NIET VERANTWOORDELIJK VOOR GEBEURLIJKE ONGEVALLEN NA DE WEDSTRIJD

18.      TIJDENS DE WEDSTRIJD WORDEN ER GEEN ALCOHOLISCHE DRANKEN OF GELIJK WELKE DRUG TOEGESTAAN VOOR ONGEVALLEN TE VOORKOMEN EN PROBLEMEN TE VERMIJDEN NA DE WEDSTRIJD DOE JE ZELF WAT JE WILT MAAR KAN DE CLUB NIET VERANTWOORDELIJK GESTELD WORDEN BIJ EEN CONFLICT OF EEN ONGEVAL BIJ DRUG GEBRUIK WORD JE ONHERROEPELIJK VERWIJDERD UIT DE CLUB EN ZAL OOK DE POLITIE OP DE HOOGTE GEBRACHT WORDEN NA HET VISSEN VERLAAT MEN ZIJN PLAATS IN EEN PROPERE STAAT      

19.                ALS DIT NIET GEBEURD WORD ER EEN BOETE AANGEREKEND VAN 25 EURO DIE NAAR DE CLUBKAS ZAL GAAN

20.   ALS JE NIET KAN KOMEN NAAR DE VOORGESTELDE WEDSTRIJD MOET JE IEMAND VAN HET BESTUUR VERWITTIGEN MINSTENS EEN DAG OP VOORHAND               

21.      INSCHRIJVINGEN MOETEN EEN UUR VOOR DE WEDSTRIJD GEBEUREN IN DE MEESTE GEVALLEN ZAL DAT 8:00 ZIJN WIE TE LAAT KOMT ZONDER TE VERWITTIGEN KAN NIET MEER INSCHRIJVEN!

22.      EEN WEDSTRIJD DUURT ZES UUR TWEE MAAL DRIE UUR MET EEN PAUZE VAN EEN DERTIG  MINUTEN GELIJK HET AL BESCHREVEN STA IN HET REGLEMENT MET UITZONDERING ALS WE TEGEN EEN ANDERE CLUB VISSEN DAN IS TE ZIEN WAT HUN VERDELING IS MAAR DAN WORD HET VOOR DE WEDSTRIJD MEDEGEDEELD

23.      DE KLEDIJ VAN DE CLUB MOET WORDEN GEDRAGEN TIJDENS DE WEDSTRIJD DE KLEDIJ MOET WORDEN AANGEKOCHT VAN DE CLUB ZELF ALS JE U KLEDIJ NIET AAN HEBT KAN JE DEZE WEDSTRIJD NIET DEELNEMEN!!!

24.      ER WORD VOOR EEN SEIZOEN DIE BEGIN IN MAART TOT OKTOBER

EEN LIDGELD GEVRAAG VAN 50 EURO EN

10 EURO VOOR EEN A KAART VAN HET VISVERBOND KVVHPOV DEZE GROENE  A KAART MOET JE STEEDS BIJ JE HEBBEN ALS JE DEELNEEMD AAN EEN WEDSTRIJD DEZE IS VERPLICHT! ALS JE DEZE KAART NIET MEE HEBT KAN JE NIET DEELNEMEN AAN DE WEDSTRIJDEN DE CLUB KAN DAAR NIET AAN ONDERUIT

IS HET REGELEMET VAN HET VISVERBOND DEZE A KAART HEEFT DAN OOK ZIJN VOORDELEN

JE KRIJG DAN EEN BOEKJE HET HENGEL BLAD GENOEMD MET DE NODIGE UITLEG TOEGESTUURT VAN HET VISVERBOND

 

MET HET LIDGELD ZAL JE OOK JE VOORDELEN UITHALEN EEN KLAASFEEST EEN PAASFEEST JE COUPE OP EINDE VAN SEIZOEN  

25.      ALS WE OP EEN PRIVÉ PUT GAAN VISSEN WORD ER VERWACHT DAT DE LEDEN ZELF HUN PUT GELD BETALEN

26.      EN WORD  EEN 3 EURO INLEG  GEVRAAGD PER WEDSTRIJD  

 

ALS JE DEZE NIET BETAALD KAN JE NIET DEELNEMEN AAN DE WEDSTRIJD OF JE KAN DE REDEN MEDEDELEN AAN DE VOORZITTER EN HIJ ZAL BESLISSEN OF JE KAN DEELNEMEN OF NIET MAAR ER  WORD VERWACHT DAT JE DE DRIE EURO KAN BETALEN  DEZE DRIE EURO ZAL VAN AL DE WEDSTRIJDEN WORD BIJGEHOUDEN EN WORD DE HELFT ER VAN VERDEELD OP EEN KONING VISSING WAAR DEZE DAN VERDEELD WORDEN ONDER DE DRIE WINNAARS MET UITZONDERING ALS JE NOG EEN OPENSTAAND REKENING HEBT BINNEN DE CLUB ZULLEN DEZE INGEHOUDEN WORDEN VOOR JE OPENSTAANDE REKENING AAN TE ZUIVEREN !! 

27.      BIJ NIET BETALING VAN DE SCHULD VAN CLUB TEGEN UITERLIJK DECEMBER  OF WEIGERING VOOR TE BETALEN WORD JE ZAAK OVER GEMAAKT NAAR INTERUM JUSTITIA MET DE NODIGE KOSTEN TEN UWE LASTEN EN KANS TOT AANMANING GERECHTSDEURWAARDER 

28. DE INSCHRIJVING VAN EEN LID IS VOOR EEN JAAR EN STILZWIJGEND VERLENGT ZONDER SCHRIFTELIJKE OPZEG VAN HET LID    

29.      BIJ JE INSCHRIJVING ALS LID KRIJG JE EEN CLUBKAARTJE DIE JAARLIJKS VERNIEUWD WORD BIJ HET BETALEN VAN JE LIDGELD EN MOET JE ALTIJD BIJ U 

30.      HEBBEN VOOR TE KUNNEN TONEN DAT JE LID BENT VAN DE CLUB ALS JE DAAROM GEVRAAGD WORD EN OOK VOOR JE KENBAAR TE MAKEN

 

ALS WE TEGEN ANDERE CLUPEN GAAN VISSEN

31.      ER KAN BINNEN DE CLUB DOBBERS EN ONTHAKERS EN ONDERHAREN

 

AANGEKOCHT WORDEN DE GELDE GAAN DAN IN DE CLUBKAS 

32.      ER WORD IN DE CLUB OOK GEWERKT MET EEN DRANK KAART DEZE KOST 10 EURO

VOOR 10 CONSUMPTIES

 JE KAN DAN TIJDENS DE WEDSTRIJD OF IN DE PAUZE IETS TE DRINKEN KRIJGEN VAN DE CLUB ZOALS 

COLA, JUPILER, COLA ZERO, COLA LICHT, ICE TEA

33.      Gsm GEBRUIK TIJDENS DE WEDSTRIJD KAN MAAR IN BEPERKTE MATEN BIJ VEELVOUDIG GEBRUIK WORDT MEN UIT DE WEDSTIJD UITGESLOTEN EEN BERICHTJE OF EEN TELEFOONTJE KAN MAAR NIET HEEL DE TIJD SMSEN EN TELEFONEREN OF MET JE TOESTEL BEZIG ZIJN OP FACEBOOK OF YOU TUBE KIJKEN 

34.      BIJ KLACHTEN KAN MEN ALTIJD TERECHT BIJ IEMAND VAN HET BESTUUR EN ZIJ ZULLEN DAN ZO SNEL MOGELIJK GEVOLG GEVEN AAN

JE KLACHT  DE KLACHT ZAL DAN BIJ EEN SPOED VERGADERING BESPROKEN WORDEN  

 

BIJ DE INSCHRIJVING KRIJG JE EEN LIJST MET AL DE BESTUURSLEDEN ER OP

35.      AL HET GELD VAN DE CLUB WORD BEHEERD DOOR DE PENNING MEESTER VOOR VERGOEDINGEN VAN DE CLUB WORD DAT AAN DE PENNING MEESTER OF ANDERE LEDEN VAN BESTUUR GEVRAAGD OOK ONTVANGEN EN UITGAVEN WORD DOOR DE PENNING MEESTER GEDAAN

36.      OP EEN SEIZOEN WORDEN ER VERSCHILLENDE BESTUURSVERGADERINGEN GEHOUDEN EN MINSTENS 2 LEDENVERGADERING EEN LID KAN ZELF OOK EEN LEDENVERGADERING AANVRAGEN ALS DEZE GEGROND WORD DOOR DE BESTUUR. OP HET EINDE VAN HET SEIZOEN WORD ER ALTIJD EEN LEDEN VERGADERING GEHOUDEN MET DE UITSLAGEN VAN HET SEIZOEN EN DE VOORSTELLING NAAR VOLGENDE SEIZOEN

37.      DE OPRICHTERS VAN DE CLUB KAN NOOIT ONTSLAGEN WORDEN UIT DE VZW

38.      DE VOORZITTER KAN NOOIT HERKOZEN WORDEN OF HET ZIJ DE VOORZITTER ZIJN ONTSLAG AANBIED

39.      BIJ DIEFSTAL OF BRUTAAL GEWELD WORD MEN ONMIDDELLIJK UIT DE CLUB GEZET BIJ DIEFSTAL WORD ER OOK ONMIDDELLIJK POLITIE BIJGEHAALD

40.      DIT REGLEMENT IS SAMEN GESTELD

 

DOOR AL DE BESTUURSLEDEN GOEDGEKEURD EN ONDERTEKENT

DE VOORZITTER                          DE ONDERVOORZITTER

                                           

 

DE SECRETARIS                           DE PENNINGMEESTER